Indbydelse - Far for Livet

 
Nyvest Skytteforening starter - i samarbejde med projekt Far for livet og DGI – hver anden søndag kl. 10.00
– 12.00 en aktivitet for fædre og deres børn i alderen 5/6 – 10 år.
 
Far for livet er et projekt hos Forum for Mænds Sundhed, som igangsætter og støtter aktiviteter, der skal
skabe stærke relationer mellem far og barn for samtidig at skabe bedre trivsel for far, barn og hele familien.
 
Det vil vi i Nyvest Skytteforening være med til at fremme, og vi starter derfor hold 1 søndag den 24. januar
2021 og hold 2 søndag den 28. februar 2021 og hvert hold forløber over 4 gange.
 
Hold 1                                                            Hold 2
Søndag den 24. januar 2021- cal. 22          Søndag den 28. februar 2021 – cal. 22
Søndag den 31. januar 2021 – luft              Søndag den 7. marts 2021 – luft
Søndag den 7. februar 2021 – cal. 22         søndag den 21. marts 2021 – cal. 22
Søndag den 21. februar 2021 – luft            Søndag den 11. april 2021 - luft
Aktiviteterne vil bestå af riffelskydning cal. 22 og luftskydning på 15 m med hæve- sænkeborde og elektronisk
markeringsanlæg, så man kan se skuddet på skiven. Der er 5 prøveskud og 20 gældende skud og udskrift
af din skydning.
 
Har du lyst til sammen med dit barn/børn at prøve en sjov og anderledes oplevelse på skydebanen, så kom
og prøv, du og dit barn/børn er inviteret.
 
Mød op på Nyvest Skytteforeningens skydebane, Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter, Kirkevej 2, Nylars, 3720
Aakirkeby (tidligere Nylars Brugs).
 
Vi har planlagt spændende aktiviteter og udfordringer med nye og sjove oplevelser og du/I bliver klogere
på, hvad skydesport går ud på.
 
Erfarne instruktører guider dig/jer igennem dagens udfordringer, og vi stiller selvfølgelig alt det nødvendige
udstyr til rådighed. Det eneste du skal huske, er at medbringe billed-id eller sygesikringsbevis i kombination
med et andet id-kort som voksen.
 
Det er gratis at deltage.
 
Tilmelding sker via e-mail: 
 
Aktiviteten er oprettet i samarbejde med projekt Far for Livet, der støttes af Nordea Fonden, som gør at vi
kan gennemføre disse tiltag.
 
Alt sker selvfølgelig efter gældende Corona retningslinjer.
 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vores formand Sven Holm Jensen på tlf. 61334913.