GC10 195

31. august 2019

Program: 

Kl. 10.00-10.30 Bornholmer Garden

March fra Nylars kirke til Nyvest Centret

Kl. 10.45-11.00 Officiel åbning

Tale ved forkvinden

Kl. 11.30-16.00 Pop up museet åbner

I Store Sal

Kl. 11.30-16.00 Salg af mad og drikke, tombola og popcorn

Kl. 11.30-16.00 Idrætsaktiviteterne starter

Indendøres såvel som ude

Kl. 12.00-15.30 Åbent hus i ”Den gamle Brugs”

Åbent hus i skytternes nye flotte skydecenter.

Kl. 13.00-13.45 Musikalsk underholdning i bålhytten ved Mette og Salinas

kl. 15.30-16.00 Line dance med Dirty Boots.

Opvisning og fællesdans som afslutning på dagen.

 

Idrætsaktiviteter ude på plænen:

kl. 11.30 - 15.30 Kroket, 2 baner

Krocket i DGI regi (Ikke at forveksle med havekroket) startede i Nyvest i 2001.

Nogle gymnaster under ledelse af Elna Olsen (Sya) blev kontaktet af nogle spillere fra Tejn, hvor man var begyndt tidligere.

Da Hans blev kontaktperson i 2005 flyttede vi fra gymnastik til fodboldafdelingen, da det jo er banerne på stadion vi benytter, mente vi det var mere nærliggende.

Nyvest krocketklub har været den største klub på Bornholm med 32 medlemmer, desværre er det gået ”ned af bakke" og i dag er vi kun 22, hvoraf 4 er ikke spillende.

Vi skulle helt frem til 2006 før vi fik vores første klubtrøjer. Trøje og kølle kan ses på udstillingen.

Det er spændende at spille krocket og vi har deltaget i kurser og stævner både på Bornholm og i det øvrige Danmark. Vi har vundet flere mesterskaber og i 2006 blev Vibeke og Hans de første fra Bornholm der blev Danmarksmester i C2 gruppen. Kampene foregik i Herlufmagle på Sjælland.

Billede og pokal kan ses i udstillingen.

kl. 12.00-15.00 Fodbold – lille bane + M-station

Nyvest Fodbold blev stiftet i 1965 og havde hjemmebane i Vestermarie Plantage, men flyttede snart til banerne i Nylars.

Afdelingen havde dengang ca. 100 medlemmer.

I slutningen af 1970’erne var Nyvest Bornholms største fodboldklub.

Nyvest ungdom formåede i mange år at blande sig mellem de bedste på Bornholm, seniorerne havde det lidt svært ved for alvor at etablere sig fast i Bornholms højeste række – Bornholmsserien. Det lykkedes dog endelig for seniorerne i 2006, som var et af fodboldafdelingens bedste år.

Nyvest Fodbold var initiativtager til etablering af den kvindelige foldboldturnering på Bornholm, der i 1971 blev optaget i BBU og som var den direkte årsag til at BBU samtidig var først med Damefodbold i Danmark. 

Det faldende børnetal på Bornholm og efterfølgende skolelukninger var den direkte årsag til at klubben i sidste halvdel af 00’erne måtte indgå samarbejde med naboklubben ÅIF. Det var første skridt på afvikling af fodbolden i Nyvest.

Der er ingen fodbold i Nyvest i dag.

kl. 12.30 – 14.00 Atletik

Nyvest Atletik blev oprettet som selvstændig afdeling under Nyvest IF i 1971.

Afdelingen har ca. 125 medlemmer. Fra 2000 til 2012 blev medlemstallet tredoblet og det har efterfølgende ligget forholdsvist konstant.

Afdelingens aktiviteter omfattede fra starten atletik og løb. Få år efter afdelingens oprettelse blev Nyvestløbet afholdt for første gang.

Siden år 2000 er der kommet flere løb til og i dag arrangerer afdelingen en række løb, mens atletikken er gledet mere eller mindre ud.

Atletikdisciplinerne luftes nu kun i forbindelse med erhvervelse af Idrætsmærket.

Udover løb og Idrætsmærketræning tilbyder afdelingen bla. gang/stavgang, indendørstræning i vinterhalvåret samt en række sociale arrangementer som fællesrejser til forskellige løb i ind- og udland, sommerfest og klubmesterskaber.

kl. 14.30 - 15.00 Gymnastikopvisning med RH4

Gymnastikken har fra starten været en del af Nyvest. De første 25 år med traditionel gymnastik, men fra midten af 1990’erne skete der en opblomstring for børne- og ungegymnastik.

Det førte til det første Rejsehold sidst i ”forrige årtusind” – medlemtallet er gået fra ca.150 til 700 og afdelingen tilbyder nu bl.a 7 Rejsehold, Dans, CrossGym, Effekt mv. Men meget er prøvet og tilbudt gennem årene: Pilates, Qi Gong, Familiegymnastik, Fødselsgymnastik, Big Splash, Zumba, Hold for overvægtige, Tabata.

Den helt store satsning lavede afdelingen for 4 år siden, da vi etablerede Bornholms første Springgrav i Nyvest Centret, med stor hjælp fra bornholmske fonde.

Vi trækker nu aktive fra hele øen og nye tilbud kommer til hele tiden, så ”gymnastikfamilien” i Nyvest fortsat kan udvikles.

 

Idrætsaktiviteter inde i hallen:

kl. 11.00 – 12.00 Rulleskøjter – tekniktræning over og under forhindringer

Rulleskøjter er et relativt nyt tilbud i Nyvest. Vi startede for 4 år siden med Flemming Hansen som træner. Da han flyttede fra øen overtog Steffen Hansen posten som ”indpisker”.

Det første år var vi 3 medlemmer afsted til 6-timers race i Roskilde. En stafet hvor vi sluttede på en flot sidste plads. Vi mønstre nu ca. 15 medlemmer.

kl. 12.30 - 14.00 Bordtennis – to borde, et med spil et med boldrobot

Bordtennis kom til Nyvest fra Arnager boldklub. Da rammerne i Arnager var for små til kampe og turneringer, blev bordene hver gang der skulle spille kamp, kørt frem og tilbage til Nyvest Centret på ladet af en lastbil, lånt fra en lokal vognmand. Man blev derfor enige om at flytte alle aktiviteterne til Nyvest.

Bordtennis har været en afdeling i Nyvest af tre omgange. Sidste gang i perioden fra 1994 til -97, hvor de havde 10-15 medlemmer og deltog med 2 ungdomshold i den Bornholmske Vinterturnering

kl. 13.30 – 14.30 Badminton – træning over net

Badminton startede i gymnastiksalen på Vestermarie skole i 1971-72 hvor Niels Møller var træner.

Så startede man i den lille hal med 2 baner i Nylars hvor man havde John v Jensen som træner, senere har mange gode trænere fulgt efter. 

Vi er slået sammen med Aa.I.F og træner i Aakirkebyhallen, mandage kl. 19 og i Nyvest hallen onsdage kl. 19.30.

Vi er ca. 30 aktive spillere sammen med Aa.I.F.

kl. 14.30 – 16.00 Gymnastik - springbanen mm

Gymnastikken har fra starten været en del af Nyvest. De første 25 år med traditionel gymnastik, men fra midten af 1990’erne skete der en opblomstring for børne- og ungegymnastik. Det førte til det første Rejsehold sidst i ”forrige årtusind” – medlemtallet er gået fra ca.150 til 700 og afdelingen tilbyder nu bl.a 7 Rejsehold, Dans, CrossGym, Effekt mv. Men meget er prøvet og tilbudt gennem årene: Pilates, Qi Gong, Familiegymnastik, Fødselsgymnastik, Big Splash, Zumba, Hold for overvægtige, Tabata.

Den helt store satsning lavede afdelingen for 4 år siden, da vi etablerede Bornholms første Springgrav i Nyvest Centret, med stor hjælp fra bornholmske fonde. Vi trækker nu aktive fra hele øen og nye tilbud kommer hele tiden, så ”gymnastikfamilien” i Nyvest fortsat kan udvikles.

 

I Skytte- og aktivitetscentret:

kl. 12.00 – 15.00 Åbent hus

Nyvest Skytteforening bygger på en lang historie, som er blevet skabt af frivillige over mange generationer. Foreningen udspringer af Vestermarie skytteforening 6. kreds der kan dateres helt tilbage til år 1869.

Ikke desto mindre er der sket en del ændringer siden stiftelsen af foreningen og frem til i dag. For selvom de første medlemmer ikke er her til at fortælle os om, hvordan de dengang gerne skulle være iført uniformer og at ammunition ikke var noget som blev benyttet i store mængder - så ved vi, at der kom medlemmer fra flere små lokalområder, som bl.a. Vestermarie, Nylars og Arnager.

Afstandene resulterede i at der i 1889, for en periode blev oprettet en a og en b afdeling. D. 29. april 1890 blev stiftelsen af Nylars skytteforening 15. kreds oprettet. Der var der 15 meter skydning i det gamle forsamlingshus i Nylars, med selskab fra Vestermarie skytteforening der selv havde 50 meter og langdistance bane i Vestermarie Plantage.

Nylars afdelingen havde dog også selv både de 50 meter og det der var længere nede på Brunsgaard, men efter at landmanden måtte sige farvel til nogle af hans kvier, blev skydningen rykket til områder hvor vi ikke længere kender detaljerne.

I 1969 blev Nylars og Vestermaries afdelingen samlet til Nyvest Skytteforening, som har holdt til på skydebanen i hjørnet af Nyvest Centret siden 1974. Foreningens sammenlægning lod vente lidt på sig, da Vestermarie skytteforening først ville fejre deres 100-års jubilæum samme år. Derfor skete det først i det sene efterår.

Vi arbejder stadig på at forme et fællesskab og en energi i en forening, som mange har haft bekendtskab med gennem tiden. Vores hjerter banker for de frivillige, der har lagt deres kræfter i at styrke det som endte med at hedde Nyvest Skytteforening 6.Kreds. På grund af dem blev et nyt klubhus og 50 meterskydebaner indviet i Vestermarie plantage i 2004, og på grund af dem kan vi for eftertiden sige ”Vi mødes i Brugsen” når vi nu 150 år efter begyndelsen, åbner døren til vores nye 15 meter skydebane her til jubilæet 2019.

Til oversigten

I 2019 er det 50 år siden, idrætsforeningerne i Vestermarie og Nylars samt aktiviteterne i Arnager samlingshus slog sig sammen og dannede Nyvest Idrætsforening med base i faciliteterne i Nylars samlingshus. Hurtigt blev rammerne for små, haludvidelsen til det Nyvest Center vi kender i dag blev en realitet og resten er historie.

Hovedbestyrelsen har besluttet at markere året dels med et tema i Nyvest nyt og her på siden, hvor der hver måned vil udkomme historier fra de der lavede den – historien!