Vi er fem i bestyrelsen, plus en suppleant og en udpeget kasserer: