Dagsorden til Medlemsmøde 6/2

Dagsorden medlemsmøde Nyvest Gymnastik og Danseafdeling Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 16.45 I Nyvest Centret

 • Velkomst
 • Pkt. 1 Valg af ordstyrer
 • Pkt. 2 Formands beretning (uddrag mundtligt – skriftlig udsendes på forhånd)
 • Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (kun få hovedpunkter)
 • Pkt. 4 Diskussion
 • Pkt. 5 Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
  - Anja Bach-Jensen (modtager ikke genvalg)
  - Ann-Katrin Cordua
  - Jesper Lund koefed
 • Pkt. 6 Valg af suppleant (vælges for 1 år)
  - (Pt. ingen)
 • Pkt. 7 Indkommende forslag (ingen)
 • Pkt. 8 Evt.
 • Afslutning.