Gik du glip af medlemsmødet?

Tirsdag d. 4/2 afholdte vi medlemsmøde for gymnastik og danse afdelingen. Der var et pænt fremmøde på 20-25 stykker - nok mest forårsaget af at det lå lige efter Rejseholds 7's træning. Men det gav anledning til en god debat og det er jo netop en af grundene til at afholde medlemsmøde. 

Der var mange forskellige emner op at vende.

Bla blev der talt om:

- at der ofte er meget koldt i hallen, dette er et problem som den nye hal-bestyrer Martin allerede er ved at prøve at få løst.

- Efterlysning af en tovholder. Det gamle skyderum bagerst i hallen er nu blevet ledigt efter at skytterne er flyttet over i den gamle brugs. Det kan blive et rigtig godt lokale til flere af vores hold i afdelingen. Det skal bruges i stedet for salen, der ofte er optaget af andre arrangementer, men også til andre ting. Effektholdene vil dermed altid have det samme lokale, men det vil f.eks. også kunne bruges til de store hold hvis de skal indøve noget med en mindre gruppe og meget meget andet. MEN vi mangler at finde den rette mand/kvinde der kan være tovholder på selve ombygningen. 

- Fremvisning af forskellige modeller på overtrækstrøjer som vi arbejder på at gymnasterne skal have mulighed for at købe

- Samt meget andet

Der var også valg til bestyrelsen hvor alle der var på valg modtog genvalg. 

 

Her følger formandens beretning

 

Så har vi afsluttet nok et år og er allerede på vej mod forårets opvisninger.

I denne sæson har vi ca. det samme antal aktive som sidste år. Heldigvis er der rigtig mange børn på

vores to yngste hold, så det ser ud til, at vi kan fastholde ”fødekæden”, selvom de mindre årgange

burde slå igennem på de hold.

I den anden ende af aldersskalaen er der også fuld aktivitet. Frisk Motion både på gulv og stol, har

haft tilgang af nye og fastholder et flot aktivitetsniveau, hvor de ældre holder sig friste lige så længe

det er muligt.

Vores nye tiltag i år med Moderne Pardans i samarbejde med Ældre Sagen, har været en succes.

Torsdag formiddag er der sus i skørterne i gymnastiksalen på Vestermarie Skole og det er planlagt

således at der er et efterårshold og et forårshold, så der er mulighed for at ”hoppe på” når man får

lyst.

Mange af de øvrige hold kører på samme, høje niveau som sidste år, hvor vi er taknemmelige for at

have mange, både yngre og erfarne, instruktører, der hver uge give de aktive udfordringer med

udgangspunkt i, hvad den enkelte kan.

Det er en enorm indsats instruktørerne lægger igennem sæsonen – helt frivilligt. Det er ikke en

selvfølge og kræver at vi alle – forældre, aktive mfl. - påskønne det og bakker op med hjælp, hvor

vi kan.

For at styrke sammenholdet i Gymnastik og Dans, arbejder vi på at tilbyder de aktive at købe en

overtrækstrøje med tryk (eget navn og afdeling). Vi håber at det kan være en af måderne til fortsat

at fastholde den gode opbakning, der er til vores aktiviteter i Nyvest.

Big Splash har i mange år været samlingspunkt i den stille sommerperiode og mange turister har

fået en helt uventet oplevelse i flere bornholmske havne. De sidste to år har vi dog desværre måttet

aflyse med kort varsel. Den første gang pga. mangel på hjælpere og sidste år fordi der var alger i

vandet, som vi ikke har set i dette omfang tidligere.

Ydermere var kravene til sikkerhed og godkendelser skærpet væsentligt i år og vi har derfor

overvejet situationen for fremtiden.

Beslutningen er blevet, at vi ikke gentager Big Splash og forsøger at sælge så meget af det udstyr vi

har.

Til gengæld har vi haft andre aktiviteter i løbet af foråret: Åbent Leg og Åbent Spring har været en

succes. Mange har deltaget og det har ikke krævet decideret tilmelding.

Naturtræning har også været vellykket og er foregået i området omkring Skovly nord for Rønne.

Samtidig med motion, oplever deltagerne i denne træningsform, naturens positive indvirkning på

kindernes kulør og sindstilstanden.

Begge dele forsøger vi at fortsætte her i foråret, men hører gerne, hvis der er nogen der gerne vil

byde ind med andre, nye ideer.

Til Folkemødet har vi igen fået opgaven med at styre parkeringen. Det giver et rigtig godt tilskud til

økonomien, men kræver også mange hjælpere. Derfor håber vi, at lige så mange som sidste år og

meget gerne også nye, er klar til at give en hånd med i 3 timer, så afviklingen kan forløbe lige så

godt som sidste år, hvor alle hjælpere sikrede glade gæster og megen ros for indsatsen.

Hjælp er der også brug for til Nyvest Støtteforening. De afholder bl.a. Julemarked, Fastelavn og

deltager ved loppemarked mv. Pengene der samles ind hjælper aktive i Nyvest med deltage i

forskellige arrangementer og det er en uvurderlig støtte for dem, der støttes.

Men det er ”Tordenskjolds soldater”, der står for planlægning og afvikling. Så hvis du har et par

timer, vil de blive rigtig glade for din hjælp.

Nyvest Centret har de sidste par år været igennem en periode, hvor der er skiftet centerleder flere

gange og intet er ”som det plejer”. Medarbejderne i Centeret har gjort alt hvad de har kunnet i den

tid, de har været her, men stabiliteten har ikke haft mulighed for at indfinde sig.

Det håber vi kommer nu med ansættelse af vores nye centerleder Martin Schjerning. Martin er

allerede i fuld gang med at sætte sig ind i tingene og tage nye initiativer og med Sally til at styre

køkkenet, virker det nye team til at være kommet godt fra start – velkommen Martin.

Nyvest Centret er også med i projekt ”Åben hal”, hvor der er kommet automatisk låsesystem på

indgangsdørene. Når du har lyst til at træne selv, er det derfor mulig via App’en Wannasport, at

booke tider og betale.

Det nye system giver også mulighed for at spare nogle timer for personalet i Centret, da der ikke

behøver være personale til ”bare” at låse.

Det betyder også, at vi skal vende os til en ændre service, som vi i den kommende tid skal hjælpe

hinanden med at finde et godt niveau for. Tak for den fleksibilitet og tålmodighed alle har udvist i

den forgangne tid, hvor bemandingen i den grad har været under pres.

Centeret inviterer d. 14. marts til arbejdsdag - start på en forhåbentlig god tradition, hvor der både

skal arbejdes, hygges og spises – så husk at melde jer.

Ligesom man går til sport i Nyvest, kan man altså nu også gå til ”Frivillig hjælp”.

Hjælp er der også brug for til Loppemarkedet, som til sommer kommer til at stå uden et par af de

bærende kræfter og derfor skal planlægningsudvalget suppleres.

Men rigtig mange hjælper til i vores afdeling. Det er både dejlig og nødvendigt – så tak for det!

Også tak til Centerets personale for at holde gang i huset og stadig gøre det med et smil .

Vores bestyrelse er måske ikke så synlig, men der ydes også her, en ihærdig indsats for at løse

problemer, planlægge arrangementer og arbejde med nye ideer – stor tak til jer, for altid positiv

tilgang til tingene.

På bestyrelsens vegne

Jesper Lund Koefoed