Formandens beretning

Der er d. 7/2 blevet afholdt medlemsmøde i gymnastik og dans.

Vi siger tak til de engagerede medlemmer og forældre til medlemmer der var mødt op og tog del i debatten.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Randi Munch, Anders Nielsen og Birgitte Noer. 

Udover dem består bestyrelsen af Jesper Lund Koefoed, Anja Bach-Jensen og Ann-Katrin Cordua

 

Hermed følger formand Jesper Lund Koefoeds beretning:                                                              

BERETNING NYVEST GYMNASTIK OG DANS

MEDLEMSMØDET D. 7/2-2018

 

Endnu et år med antalsrekord – 688 aktive!

Ikke at det i sig selv er et mål blot at blive flere og flere, men det vidner om at vores instruktører gør et rigtigt stort og godt stykke arbejde, som de aktive syntes om.

Nogle af holdene har igen i år haft rigtig stor søgning, hvilket er dejligt men giver store udfordringen uanset hvor mange og hvor rutinerede instruktører vi sætter på.

Sidste år snakkede vi på dette møde, om hjælp fra forældre til instruktørerne via en ”hjælper-bænk”. Der har på et par hold været god hjælp; på et par andre har der ikke været det store behov, men vi har stadig behov for at finde en form på hjælpen, der støtter instruktørerne bedre – hvordan gør vi bedst det?

De store hold kan vi forvente fortsætter nogle år endnu, inden de mindre årgange slår igennem. Men DGI-hallen har nu sat gang i nybygning af en hal med springgrav, hvilket i første omgang betyder at DGI´s landsdelshold nu ikke længere skal træne i Nyvest Centret. Dette har omfattet 4 timer om ugen.

Om nogle vil benytte sig af tilbud i Rønne og dermed aflaste vores hold er uvist, men de frigjorte timer kan vi måske benytte, såfremt der kan skaffes tilstrækkeligt med instruktører og støtte til dem.

Behovet for plads bliver dog yderligere afhjulpet, når skytterne får indrettet det nye Skydecenter,. Så kan vi indrette den gamle skydebane til danse- og gymnastikrum. Dette vil kunne aflaste Salen, så vi kan flytte Effektholdene og dermed lette hallens personale, så de undgår ommøblering hver gang der skal være noget.

Pladsen har vi altid brug for med den idérigdom, der er blandt vores instruktører. I denne sæson har vi startet endnu 2 nye hold.

Qi Gong, som er en gammel, traditionel Kinesisk gymnastikform, med langsomme bevægelser der kræver kropsbevidsthed.  

Drenge-holdet 40+ er et rent mandehold, hvor det drejer sig om at holde kroppen igang – men også have det sjovt samtidig. Der er pt. 15 på holdet og det sociale liv trives allerede i bedste velgående. Der er allerede forslag om, at holdet skal fortsætte hen over sommeren J.

Med dette hold har vi tilsyneladende ramt en målgruppe, som ikke finder lignende tilbud andre steder på øen og som for de flestes vedkommende ikke er aktive på andre måder. Så her er virkelig noget der rykker ift. DGI’s målsætning om 25–50-75.

Ud over indretning af den gamle skydebane, er der også ønsker om vinduer fra cafeteriet ind til hallen, og fra motionsrummet ned mod hallen, så man gensidigt kan se hvad der foregår.

Størrelsen af disse investeringer har vi ikke overblik over, men det ligger fast at Centret ikke har midler til dette i øjeblikket, men vi har selv hensat nogle penge og håber at kunne skaffe resten via fonde og kommunen. Tidsplanen ligger heller ikke fast endnu.

Investeringernes størrelse vil vi dog kunne reduceres væsentlig ved brug af frivillig arbejde, så her bliver også en opgave vi alle kan tænke over, hvordan vi bedst bidrager til. 

Det er ikke kun det økonomiske der spiller ind. Nyvest Centret skal også have de ledelsesmæssige ressourcer og med det skift der lige har været efter Inge og Kenn Ole og som nu igen skal ske fordi Heidi har fået en anden spændende stilling, vil der gå lidt tid inden der indfinder sig en normal hverdag.

Selvom der det næste stykke tid bliver nok at se til for personalet i Centret, skal der dog nok blive gymnastikopvisning som der plejer – og så alligevel ikke helt. Vi gør det nemlig lidt anderledes i år. Dels deles opvisningen i en formiddags- og eftermiddagsseance med en pause midt i, for at prøve at fordele publikum lidt, så der bliver plads til alle i hallen. Og dels vil opvisningsgulvet bliver vendt 180 grader, så siddepladserne bliver langs væggen mod omklædningsrum og cafeteria. Dette for at gøre det nemmere for publikum at komme direkte ind på plads.

Inden længe skal vi allerede igang med planlægningen af næste sæson, hvor vi håber på lige så stor opbakning og hvor vi bl.a. sender en stor del af instruktørerne på kursus i Herning, for at de til stadighed kan blive ved med at dygtiggøre sig og få ny inspiration, til glæde for alle vores aktive.

Bestyrelsen

Nyvest Gymnastik og Dans