Skydning generelt

Høreværn 

Skudstøjen fra et cal. .22 våben ligger over den grænse, hvor der kan forårsages skader på det menneskelige øre.

Derfor skal man altid anvende høreværn, når man skyder, eller når man er tilskuer til skydning.

Skudstøjens skadelige indvirken tiltager med den tid, man udsættes for den, samt selvfølgelig også med kraften af den.

Kraftige, hårdt ladede patroner samt patroner af større kaliber udsender kraftigere støj end alm. cal. .22.

Det lyder, som et skud støjer mere inde på 15m-banen end ude påf.eks. 25m-banen. Dette forhold skyldes, at, indendørs rammes skytten også af indtil flere hold ekkoer fra side-, for- og bagvægge. På denne måde udsættes skytten for en lyd, der varer i længere tid end på den udendørs bane. Når lyden varer i længere tid, får hjernen rigtig tid til at opfatte den og give beskeden videre til bevidstheden om den.

Lyden fra et cal. .22 skud er meget kort. Derfor får vi ikke den korrekte besked fra vor hjerne, når vi skyder udendørs - det lyder simpelthen ikke så højt.

Skudstøjens skadelige virkning afhjælpes med høreværn.

Der findes 3 typer:

 • Ørekopper, der kan dæmpe op til ca. 30 dB.
 • Genbrugsskum, der kan dæmpe op til ca. 30 dB, hvis de anbringes korrekt.
 • Øredun, der kan dæmpe op til ca. 25 dB, men er uhyre vanskelige at anbringe korrekt.

Plast-tætningsvulsten på ørekopper skal skiftes jævnligt, da den bliver hård og derfor ikke kan slutte helt tæt ved hørkant og ved briller. Plastvulsten skal skiftes for hver ca. 500 timers brug eller ca. en gang om året. K'b dine ørekopper et sted, hvor omsætningen af disse er stor, og hvor du derfor får "friske" vulster.

Korrekt aftræk

Dette kan anvendes af alle gevær skytter - Linksskytter skal læse ordet højre som venstre.

Justering af aftrækkeren

Ved gennemførelse af det korrekte aftræk, er det en forudsætning at aftrækkeren står rigtig og er ens hver gang man klemmer på den for at afgive et skud.

Selve aftrækkeren skal stå således, at når man med aftrækkerfingeren klemmer på aftrækkeren, skal den gå i en lige bevægelse tilbage.

Man må ikke trække aftrækkeren skæv, det giver uens skudafgivelse.

På langt de fleste moderne geværer i dag findes der en justerbar aftrækker som kan justeres i længden. Check hvor din egen aftrækker står, og flyt den så den passer efter din aftrækkerfinger.
Man kan også med de moderne geværer i dag justere selve aftrækslængden, og hvor hårdt punktet på aftrækkeren skal stå, spørg din instruktør/træner hvordan man går det.

Korrekt sigte og sigtemidler

Dette kan anvendes af alle gevær skytter.
Linksskytter skal læse ordet højre som venstre.

3 vigtige elementer

Når man er sikker på at skydestillingen er korrekt, kan man begynde at øve disse 3 elementer som er vigtig for afgivelsen af det perfekte skud.

Det drejer sig om: SIGTE - ÅNDEDRÆT - AFTRÆK

Disse 3 ting skal indøves hver for sig, og kan efter længere tids øvelse, trænes på engang. På det tidspunkt skal det hele gå op i en højere enhed, hvor man har samspil mellem skydestilling, sigtet, åndedrættet og aftrækket.

Påvirkning af øjet

For at opnå det bedste sigte, er det vigtigt at man har ens forhold for begge øjne, og det kan man kun ved at holde begge øjne åbne hele tiden. Hvis man lukker det ene øje, vil man bruge muskelkraft over det øje man lukker og vil uvilkårligt komme til at bruge muskelkraft over det sigtende øje, det er ens betydende med, at man kan komme til at påvirke øjets stilling hver gang man sigter, og det vil ikke kunne gøres ens hver gang.
øjnene arbejder sammen parvis, og hvis man lukker af for lyset på det ene øje ved at lukke det, eller sætte en "sørøver klap" for øjet, vil det andet øje lukke mere op for pupillen, idet hjernen (syns-nervecenteret) vil opfatte det som, at der er nogle der er ved at slukke for lyset, og pupillen i øjet vil udvide sig efterfølgende, det giver unaturlige lysforhold for øjnene og vil efter længere tids sigte, være trættende for skytten.
Det ikke sigtende øje skal dækkes af med en klap, af hvid plast, (kan klippes ud af en gammel eddike-dunk). Den skal være så smal at man kan se omgivelserne omkring skiven, hvis man skal holde øje med om der er vind eller om der sker noget uforudset. Når man ser direkte på skiven gennem sigtemidlerne, skal klappen dække venstre øje så meget at det ikke kan se skiven, se foto.

Synsfejl

Det drejer sig selvfølgelig om, at man kan se rimeligt godt, men skytter med enten nær-syn eller langsyn, kan kompensere for disse fejl, ved at flytte bageste sigtemiddel frem og tilbage mens man ser på skiven, der vil fremkomme det vi kalder dybdeskarphed, og skiven vil enten stå skarpere eller svagere når bageste sigtemiddel flyttes frem og tilbage. Det man ændrer er selve afstanden fra det bageste hul og ind til øjet.
Få en til at hjælpe til med at flytte sigtemidlet, da det er svært alene. Man kan også fjerne "spindelvævet" som forekommer ved nogen skytter med denne metode.
Det bageste sigtemiddel skal have en hulstørrelse på 1.2 m.m., som er standard på de fleste geværer i dag.
Mere rutinerede skytter bruger en irisblænde i det bageste sigtemiddel, så man kan stille selve hulstørrelsen uden, at skal flytte selve sigtemidlet. Irisblændere kan fåes med flere forskellige kulørte glas, alt efter hvilket lys man skyder i, man skal dog kun eksperimentere med irisblænder når man er en rutineret skytte.

Bageste sigtemiddel løsnes og skubbes helt frem, og flyttes derefter langsomt tilbage mod skytten.

Skytten siger stop når det står så skarp som muligt. Pas ved skydning med Sauer, sigtemidlet kan slå i mod panden når skuddet går.

Den sorte plet behøver ikke nødvendigvis at stå helt skarpt, da det ikke er selve pletten man skal fokusere (stille skarp) på. Det er den lyse ring rundt om den sorte plet man skal se på, når der er lige meget lys hele vejen rundt, er sigtet korrekt, så det kan derfor være en fordel, hvis den sorte plet står lidt "uldent" i kanten.

Ring korn's størrelse

Det forreste sigtemiddel skal være i en sådan størrelse, at skiven kan stå i den inderste ring 1,5 - 2 gange. Generelt skal der altid være lige meget lyse som mørke områder omkring skiven. Det vil sige at tykkelsen på de lyse og mørke ringe er nogenlunde ens.
Dette kan skifte alt efter lysforholdene på banen, og derfor skal man altid have ringkorn i forskellige tykkelser, samt forskellige størrelser. En generel regel man kan gå efter er; meget lys på skiven = lille tyk ring, meget mørke på skiven = stor tynd ring.

Til 15 meter og 50 meter anbefales at starte med et ringkorn i størrelsen 4.2 mm.
Til 200 meter anbefales 4.2 mm., og til 300 meter anbefales 3.6 mm.

Man kan altid begynde at eksperimentere med forskellige størrelser og gods-tykkelser når man bliver lidt mere rutineret skytte.

Terræn ringkorn

Ved terrænskydning skal man dog vælge et ringkorn der er forholdsvis tynd i gods-tykkelsen, og som har stolpe under ringen, det gør det noget nemmere at finde sin egen skive, når man kan se nabo-skiverne, og i terræn-skydning skal det gå hurtigt, samtidigt vil det være en fordel, at ringkornet er så lille som muligt, da det er forskellige figurer man skyder på, og de kan variere i størrelsen.
Generelt er skiverne forholdsvis små på en terrænskydning, i forhold til baneskydning. Det anbefales at bruge en ringstørrelse mellem 2.6 mm og 3.2 mm.

Briller

Hvis man bruger briller, er det vigtigt, at man ser nøjagtigt igennem det samme sted i glasset hver gang. Glassets buening og den måde det er slebet på, gør at spredningen på skuddene bliver større hvis man ikke ser nøjagtigt igennem glasset samme sted hver gang, så kan det faktisk være en fordel at skyde uden briller, hvis man har en lille synsfejl.
Hvis man bruger skydebriller som på billedet, så få hjælp til at checke om glasset sidder korrekt set fra siden. Glasset skal altid være lodret i sigtelinien, således at man ser gennem centrum af glasset. Det skal kontrolleres engang imellem.
Hovedets/glassets stilling ændre sig ved stillingsskift, og skal rettes ind efter stillingen man skyder i, det kan dog være nødvendigt, at gå på kompromis ved NM-programmer, hvor det skal gå hurtigt imellem stillingerne, der må man finde en stilling midt i mellem.
Man skal også være opmærksom på, om glasset har drejet sig i selve holderen, det kan ske ved længere tids brug af brillerne.

Sigtelinien skal gå lige i centrum af glasset, og glasset skal være lodret. Få en til at hjælpe til med at kontrollere stillingen på glasset, og få det rettet ind efter den skydestilling man skyder mest i.

Pendlingen

Den bevægelse der er i geværet / sigtemidlerne når man sigter kaldes pendlingen, og den er naturligvis forskelligt, alt efter om man er børne-skytte og skyder med fast anlæg, eller seniorskytte og skyder fritstående, men det er en del af sigtet. Det drejer sig om at skyde når pendlingen er mindst, eller når sigtemidlerne står stille. Pendlingen virker ikke så stor når man bruger et stort ringkorn i forreste sigtemiddel, og man har nemmere ved at "klemme" aftrækket af når sigtet er korrekt. Hvorimod, ved et lille ringkorn, hvor den lyse ring bliver så lille, at det faktisk bliver svært at centrere pletten i ringen, vil man føle at pendlingen er stor.
Pendlingen går oftest i 8-taller hvis man kan slappe nogenlunde af. Hvis den går i en stjerneform, er det fordi man spænder nogle muskler og prøver at tvinge riflen ind på skiven, (hvis man kunne sætte en rød kuglepen i piben mens man sigter, vil pendlingen se ud som på tegningerne).

C H E C K L I S T E

 • Vælg ringkorn efter hvilken bane og skive du skyder på
 • Tynd godstykkelse til mørke baner og skiver
 • Tyk godstykkelse til lyse baner og skiver
 • Skriv ned i en lille dagbog hvilket ringkorn, i hvilket lys
 • Er der spindelvæv i bageste sigtemiddel, så flyt det bagud, så hullet bliver større
 • Flyt bageste sigtemiddel frem og tilbage til skiven står skarpest, (dybdeskarphed)
 • Jo større sigtemiddel, desto mindre synes pendling
 • Hovedet så tæt på lodret som muligt
 • Se igennem samme sted i glasset hver gang
 • Tilpas brilleglasset efter hvilken stilling du skyder i, få en til at kontrollere det engang imellem
 • Kontrollere stillingen på glasset i skydebrillen jævnligt
 • Slap af i alle muskler og lad riflen falde ind på skiven uden at tvinge den
 • Følg riflens bevægelse i sigtemidlerne, (pendlingen i et liggende 8-tal)
 • Skyd, når du ser at der er lige meget lys rundt om pletten
 • Sigtet skal trænes bevidst til man kan det ubevidst

Korrekt åndedræt

Dette kan anvendes af alle gevær skytter - Linksskytter skal læse ordet højre som venstre.

En glemt teknik

Mange skytter glemmer at koncentrere sig om åndedrættet, men det er faktisk en af de vigtigste ting, som kan trænes som et enkelt element. Når man trækker vejret er det mavemusklerne man bruger til at styre åndedrættet med. Prøv at ligge en hånd på maven når du trækker vejret, så kan man mærke at maven går ud og ind alt efter vejrtrækningen. Derfor er det vigtigt for personer med en kraftige mavemuskulatur (bodega-vom), at de i liggende skydestilling løfter højre ben op, så maven bliver løftet fra gulvet og herved kan man bevæge mavemusklerne, ellers kan det blive anstrengende at trække vejret.

I knælende skydestilling er det vigtigt, at man ikke har en stram linning i bukserne eller en rem som presser ind mod maven. Hvis man har skyde-bukser på skal de lukkes op, så der er plads til maven.

Træk vejret, hele tiden

Når man trækker vejret mens man skyder, skal det faktisk foregå hele tiden. Man må aldrig holde vejret i længere tid ad gangen. I det øjeblik man standser vejrtrækningen vil kroppen i løbet af 2-4 sekunder registrere, at man er holdt op med at trække vejret.

Pulsen vil stige, og kroppen vil blive urolig da den skal bruge ilt hele tiden for at holde den i gang. Det er ikke normalt at mennesker holder vejret i længere tid.

Hvordan holder man så riflen stille når man skal trække vejret hele tiden?

Det er svært, men kan indøves ved længere tids træning, kun på vejrtrækning. Selve vejrtrækningen når man sigter på skiven, skal være normal, men inden man løfter riflen op, kan man tage et par dybe indåndinger (ikke for meget så man bliver svimmel af det), det giver en afslappende virkning i kroppen.

Derefter trækker man vejret stille og roligt mens man løfter riflen op og sigter på skiven.

Når man har fundet skyde-stillingen, trækker man stadig vejret stille og roligt, og lader geværet og sigtemidlerne gå op og ned mens man sigter på skiven. Dette kan samtidig være kontrol af, om stillingen er korrekt ved at se om skiven går lodret op og ned i sigtemidlerne.

Træk altid vejret i gennem munden, da der her er størst luftgennemstrømning, dermed får man også den største iltoptagelse i kroppen.

Korrekt sigte

Når sigtet står korrekt ved enden af en udånding, skal skiven stå midt i sigtemidlerne, hvis den ikke gør det, skal stillingen justeres, og man afprøver stillingen igen.

Man må ikke tage en dyb indånding og holde vejret mens man sigter på skiven, så bruger man muskelkraft på at holde vejret, og samtidig kan man føle sig oppustet og anspændt. Man bør heller ikke bruge kræfter på at holde luften ude af lungerne ved en udånding, dette kan også virke anspændt. Vejrtrækningen skal være naturlig og ikke kunstig.

I det øjeblik, at sigtet er korrekt ved enden af en udånding, skal skuddet gå inden for 2-3 sekunder. Hvis der går ret meget længere tid, vil synet blive sløret, og pulsen vil stige med et efterfølgende dårlig skud.

Åndedrættet ved nervøsitet
Når man bliver nervøs til en skydning kan åndedrættet bruges bevidst til at skabe ro og fjerne ens nervøsitet.

Åndedrættet bliver altid hurtigere, pulsen bliver større og man føler at det hele står og hopper når man skyder. Denne form for nervøs tilstand kan minimeres og udnyttes til det positive i skydningen.

Læg riflen ned og træk vejret dybt et par gange, derefter trækker man vejret normalt i et stykke tid, hvorefter man igen kan begynde sigtet.

I de fleste tilfælde vil kroppen falde til ro, og sigtet vil efterfølgende stabilisere sig. Hvis det ikke sker, så skal der mentaltrænes.

CHECKLISTE
Sørg for at der mulighed for at maven kan bevæge sig frit i skydestillingen.
Træk vejret med mave-musklerne.
Tag et par dybe indåndinger inden du løfter riflen op i skydestillingen.
Træk vejret gennem munden.
Træk vejret normalt når du finder skydestillingen, og begynder at sigte på skiven.
Lad sigtemidlerne følge dit åndedræt, det skal gå lodret op og ned over skiven eller lidt skråt.
Kontrollere stillingen med åndedrættet.
Skiven skal stå midt i sigtemidlerne ved enden af en udåndingen.
Skuddet skal gå inden for 2-4 sekunder efter du er holdt med at trække vejret.
Hvis skiven bliver sløret og det er anstrengende at holde vejret, bruger du muskelkraft på det eller holder vejret for længe, begynd så forfra.
Træk vejret stille og roligt efter at skuddet er gået, og gør klar til næste skud.
Åndedrættet skal trækkes ens for hvert skud man gør klar til, og afgiver.
Børne skydestillingen indendørs
Tekst og foto; Tommy S. Haun - Model; Lasse T. Christensen

Bordet
Denne skydestilling er også afhængig af bordhøjden. Bordet bør være af en sådan art, at det kan justeres højden, og bordkanten, der vender ud mod skytten, er i en skrå vinkel på ca. 15-20 grader i forhold til skudretningen. Hvis man ikke kan justere bordet i højden, kan man benytte skamler af forskellig højder til justering af stillingen.

Bordets højde findes ved at skytten stiller sig ud for bordet med ansigtet vendt mod skiven. Bordkanten skal være ud for nederste ribben, eller der skal være ca. 2-3 cm luft fra albuerne og ned til bord-kanten, når man løfter armene som vist på billedet. Man kan også checke højden ved, at man går frem på albuerne og stiller sig med hænderne under hagen, så skal stillingen være naturlig at stå i, let foroverbøjet med god støtte på begge ben og albuer, og med hovedet lodret placeret på hænderne, som på nedenstående foto.

Støtten
Støtten skal være af en type som er godkendt ifølge Skyttebogen kap. 12. og skal kunne justeres i højden.

Stillingen
Stillingen indtages ud fra, hvor fødderne skal være og hvor støtten skal placeres. Der skal være ca. en skulders bredde mellem fødderne og de skal stå ca. 15-20 grader i forhold til skudretningen (bemærk, det er de samme antal grader som på bordet). Der skal være ligevægt på begge ben. HUSK man må ikke overstrække benene.

Støtten rettes derefter ind ved at placere albuerne på bordet ud for sig, i en naturlig stilling. Ved at se gennem gaflen på støtten, finder man placeringen af denne. Hvis der er justerbar kolbe-kappe på riflen, skal den placeres mellem top og neutral.
Nu kan riflen løftes op på støtten og man kan begynde at finde den endelige skyde-stilling. Riflen skal hvile på den yderste del af skæftet, og der skal være ca. 5 cm. ud til enden af skæftet. Hvis støtten bliver placeret for langt inde mod skytten, øger man risikoen for store udsvingninger.

Riflen føres op til skulderen ved at tage fat med højre hånd på skæftet foran kolbe-kappen. Kolbekappen skal side i den naturlige hulning som der er ved skulderen. Derefter fører man højre hånd frem til pistolgrebet, og tager fat med de tre nederste fingre, lillefinger, ringfinger og langfinger. Kolbekappen skal presses ind i skulderen, så der er god kontakt hver gang, og skal være ens for hver gang. Højre albue skal falde naturligt ned på bordet.
Venstre hånd skal holde om/på skæftet, må ikke knuge. Stillingen skal nu kontrolleres. Det kan gøres ved at sigte på skiven, og derefter se væk fra skiven i nogle få sekunder. Hvis sigtet ikke står midt på skiven når man ser igennem igen, skal man flytte støtten til en af siderne, og hvis den ikke passer i højden, skal den justeres til den passer. PAS PÅ, man kan ikke selv flytte på støtten, hvis geværet stadig hviler på den, så få derfor en til at hjælpe dig, eller tag riflen ned.

Korrekt skydestilling set fra venstre, til hjælp kan man læne sig op ad bordet, men pas på, at man ikke kommer til at presse for meget på luftvejene. Pas på med placeringen af støtten, den skal være ca. 5 cm. fra skæftets afslutning.

CHECKLISTE
En skulders bredde mellem fødderne.
Fødderne skal placeres 15-20 grader i forhold til bordkanten, det samme som bordkanten er i.
5-10 cm afstand fra fødderne til bordkant.
2-3 cm afstand fra albuer til bordkant.
Nederste ribben ud for bordkant.
Ret støtten ind, ved at se gennem gaflen og grovjuster højden på den.
Tilpas kolbekappen imellem top og neutral.
Placer kolbekappen ind i hulningen.
Kontroller placering af kolbekappe i skulderen, HVER GANG.
Fast tag i pistolgrebet med pres ind mod skulderen.
Højre arm/albue skal falde naturligt ned hver gang og helst samme sted hver gang.
Hovedet placeres samme sted på kindpuden hver gang og holdes så lodret, som muligt.
Slap af i alle muskelgrupper.
Børnestillingen udendørs
Tekst og foto; Tommy S. Haun - Model; Lasse T. Christensen

Denne skydestilling kan anvendes af alle børneskytter.

Linksskytter skal læse ordet højre som venstre .

Udstyret
Denne skydestilling er den nemmeste, der findes, og det er kun nødvendigt at have en gevær-støtte som udstyr, støtten skal dog overholde Skyttebogens regler.
Når man bliver en bedre skytte kan det dog være en fordel med en skydejakke eller en almindelig jakke, som beskytter albuerne på de udsatte steder, når man ligger ned, og hvis det er en tætsiddende jakke, kan den give støtte ned over hofterne, så man ligger mere stabilt i den liggende stilling.

Stillingen
Når man finder grundstillingen, skal man stå med retning mod skiven og lægge sig ned i ca. 15 - 20 grader i forhold til skudretningen. I første omgang skal man lægge sig med strakte ben, og derefter trække højre ben op, så man løfter højre side af brystkassen/maven fra gulvet, det letter luftvejene, og det bliver nemmere at trække vejret.
Venstre fod skal have tåspidsen i gulvet, eller hælen skal drejes naturligt ud ad, den skal ligge naturligt og afslappet. Der skal være en lige linie fra venstre fod, venstre ben og op gennem venstre side af kroppen ud til venstre albue-spids. Eller hvis man har en til at hjælpe sig, kan man se, at der skal være et T med det lange ben i T-et ned gennem ryggen og det lille ben i T-et skal være skuldrene.

Skytten ligger ca. 15. - 20. grader i forhold til skudretningen.

Se ud gennem gaflen på støtten og ret den ind efter skiven.

Nu placerer man støtten indtil man kan se skiven gennem gaflen, som på billedet. Når man lægger riflen op i gaflen, skal støtten være ca. 5 cm. fra enden af skæftet på riflen, den skal helst holdes samme sted hver gang af hensyn til samme højde på stillingen hver gang.

Kolbekappen skal være i top, og placeres ind i hulningen ved skulderen. Den skal placeres samme sted hver gang. Venstre hånd skal holde ved skæftet midt mellem geværstøtten og aftræksbøjlen på geværet, hånden må ikke knuge om skæftet, den skal kun støtte. Højre hånd placeres i pistolgrebet og skal i første omgang presse kolbekappen let tilbage mod skulderen, så man er sikker på, at der er god kontakt. Højre albue skal falde naturligt ned på gulvet, den må ikke presses ind mod kolbe-kappen eller skubbes ud, væk fra kroppen.
Hovedet skal placeres på kindpuden så lodret som muligt og samme sted hver gang. Placer evt. et lille mærke, så man kan mærke det på kinden for at finde stedet hver gang.

Kolbekappen skal placeres ind i hulningen ved skulderen, samme sted hver gang. Brug højre hånd til at presse kolbekappen ind mod skulderen. Når man har fundet skiven i sigtemidlerne, slap da af i skulderen så presset bliver lettet.

Højden
Nu kan geværstøtten justeres. Ved at se ud gennem sigtemidlerne uden at kigge på skiven kontrolleres nu, hvor skiven er i forhold til sigtemidlerne. Hvis man sigter for lavt til højre, så flytter man støtten op ad og til venstre. Derefter sætter man kolbe-kappen ned på gulvet igen og prøver at indtage stillingen fra, hvor man sætter den ind mod skulderen. Nu gennemføres kontrollen igen, og hvis det stadig er galt, så flyt på støtten og bliv ved, til man sigter på skiven uden at presse riflen ind på skiven. Det vil være en fordel at få en til at hjælpe til med at finde højden på støtten, da man ellers skal ud af stillingen hver gang.
Man kan også kontrollere stillingen ved at ligge højre hånd ned på gulvet mens man sigter på skiven, hvis sigtemidlerne står nøjagtig på skiven, så ved man, at stillingen er korrekt . Husk, det er vigtigt, at når man ligger i stillingen, SKAL man slappe af i alle muskler, og stillingen skal føles så afslappet som muligt.

Korrekt skydestilling set fra oven, bemærk T'et og ca. en skuldersbredde mellem albuespidserne

CHECKLISTEN
Læg dig ned i 15-20 grader i forhold til skudretningen.
Placer højre hånd på venstre overarm, det giver en skulderbredde mellem albuespidserne.
Ret støtten ind efter hvor skiven er.
Riflen skal ligge ca. 5 cm fra enden af skæftet i bøjlen på støtten.
Kolbekappen skal være i top.
Tag ved skæftet med venstre hånd, husk den skal kun holde, ikke knuge.
Tag ved skæftet med højre hånd og placer den ind i hulningen ved skulderen.
Tag ved med højre hånd omkring pistolgrebet og pres geværet/kolbekappen let ind mod skulderen.
Slap af i skulderne når skiven er fundet i sigtemidlerne.
Fast tag i pistolgrebet, brug pistolgrebet til at presse kolbekappen ind mod skulderen.
Højre arm/albuespids skal falde låst og naturligt ned på gulvet samme sted hver gang.
Lad højre hånd falde ned på gulvet for kontrol.
Hovedet placeres samme sted på kindpuden hver gang, og holdes så lodret som muligt.
Slap af i skuldrene og i alle muskelgrupper.
Skydning med rem og albuestøtte
Tekst og foto; Tommy S. Haun - Model; Ryan og Dennis Holm.

Denne skydestilling kan anvendes af junior-, dame-, veteran-, og åben-klasse skytter

Bordet
Skydning med rem og albue-støtte på indendørs er meget afhængig af bordhøjde og udstyr. Bordet bør være af en sådan art, at det kan justeres i højden, og bordkanten, der vender ud mod skytten, er skrå i en vinkel på ca. 15-20 grader i forhold til skudretningen.

Hvis man ikke kan justere bordet i højden, kan man benytte skamler af forskellig højder til justering af stillingen.

Udstyret
Af udstyr bør man have en god rem, en skydehandske og, hvis man vil ofre det sidste, en skydejakke, men en ganske almindelig jakke med en påsyet rem / krog til at holde remmen med er ganske udmærket. Jakken skal dog sidde tæt til kroppen og helst passe rimelig godt hen over skuldrene, da det er skuldrene, der bærer riflen, og ikke armen.

Remmen

Træk remmen op over krogen

Stram remmen omkring armen

Træk remmen ud med venstre hånd
og kontroller trækket på begge remme.

Når man sætter remmen på, som vist ovenstående, skal man passe på, at man ikke får sat remmen forkert fra starten. Mange har en tendens til at montere remmen på armen uden at tænke over, hvordan den sidder.

Remmen skal sidde solidt omkring krogen og trækkes derefter ud i den samme vinkel som skydestillingen. Remmen strammes derefter tilpas ind. Den må ikke sidde for stram om armen. Kontroller, at når man trækker i remmen med venstre hånd, at den trækker lige meget på såvel den rem der går under armen og som den rem der går over armen. Den må gerne trække lidt mere på den øverste rem end på den nederste, dermed risikere man ikke, at man strammer remmen om pulsåren som sidder på undersiden af overarmen ved biceps-musklen. Pulsen forplanter sig derefter ud gennem remmen til riflen.

Stillingen
Grundstillingen er meget vigtig. Derfor skal man altid følge de retningslinjer der er bestemt for det videre forløb i stillingstræningen.
Når man bygger stillingen op, er det tilrædeligt at starte fra bunden af. Det første man går er, at finde højden på bordet man skal stå ved. Bord-højden skal passe, således at man har 2-3 cm luft fra bord-kanten til albuerne, som vist på billedet, eller at man kan få bordkanten til at passe ud for det nederste ribben.

Fødderne skal placeres 5-10 cm fra bordkanten i en vinkel på 15-20 grader i forhold til skudretningen, og med en skulders bredde imellem dem.

Benene skal være strakte, men ikke overstrakte, dvs. at man ikke må få knæene til at låse fast ved at skubbe dem bagud, dermed spænder man i lærene og kan ikke slappe af, og man belaster knæene mere, end de har godt af.

Der skal være ligevægt på begge ben. Generelt skal man stå naturligt og afslappet.

Når man låner sig fremover bordet, anbringer man albuerne foran sig, man lader venstre arm falde frem i skydestillingen. Venstre arms vinkel skal være ca. 35 - 40 grader fra underlaget.

Højre hånd lader man falde ned på venstre overarm, dermed finder man stedet, hvor højre albue skal placeres.

Når albuerne er placeret, kan man kigge ud igennem håndroden, og hvis man ser skiven ud for hånden, uden at man skal rette alt for meget på stillingen, ved man, at den er korrekt. Hvis den ikke passer, så flyt hele kroppen og albuerne efter hvor skiven er, og kontroller det engang til.
Først nu kan man tage riflen op, og finde ud af hvor den skal placeres. Når man løfter riflen op, tager man ved kolbekappen eller under kind-puden med højre hånd. Venstre hånd skal placeres under skæftet foran aftrækkerbøjlen og skal i første omgang kun bære riflen.
Herefter løfter man med højre hånd riflen ind til sig og placer kolbekappen ind i skulderen, der hvor man kan mærke, at der er en naturlig hulning i skulderen. (Det kan checkes, ved at strække højre arm ud og bøje den langsomt ind mod kroppen, samtidig med, at man holder venstre hånds fingre ind til skulderen ). Det er en god ide, at se på kolbekappen hver gang man placere den, og mærke efter, at den sidder samme sted hver gang.
Venstre hånds placering på skæftet findes ved at skubbe venstre hånd frem og tilbage på skæftet, samtidig med, at man sigter på skiven. På den måde finder man højden på stillingen, og hvor håndstoppet skal placeres.
Håndstoppet skubbes derefter helt hen til hånden. Hvis det er første gang man prøver, vil det være en god ide, at få en til at hjælpe sig med det.

Remmen sættes på hånd-stoppet og justeres i længden til den bærer riflens vægt, uden at man bruger muskelkraft til at holde den. Kontroller ved, at mærke efter på remmen om den er tilpas stram. Den må ikke være for løs, men heller ikke for stram.
Kontroller stillingen ved, at slippe riflen med højre hånd og lade højre arm falde afslappet ned på bordet. Hvis man stadig sigter på skiven, er stillingen korrekt og remmen tilpas stram. Hvis sigtemidlerne ikke står på skiven, skal man flytte på kroppen.
Kontroller stillingen igen.

CHECKLISTE
En skulders bredde mellem fødderne.
5-10 cm afstand fra fødderne til bordkant.
2-3 cm afstand fra albuer til bordkant.
Nederste ribben ud for bordkant.
Venstre arms vinkel på 35-40 grader i forhold til bordflade.
Højre hånd på venstre overarm for at finde højre albues placering.
Kontroller placering af kolbekappe i skulderen, HVER GANG.
Fast tag i pistolgrebet.
Højre arm skal falde naturligt ned hver gang og helst samme sted hver gang.
Hovedet placeres samme sted på kindpuden hver gang og holdes så lodret, som muligt.
Remmen må ikke være for løs eller for stram.
Slap af i skulderen.
Trykket ind mod skulderen fra kolbekappen skal være lidt større end mod håndstoppet.
Slap af i alle muskelgrupper.
Liggende skydestilling
Tekst og foto; Tommy S. Haun - Model; Dennis og Ryan Holm

Linksskytter skal læse ordet højre som venstre.

Teknisk let
Den liggende skydestilling er den stilling hvor man har den største støtteflade og laveste tyngdepunkt. Dog skal man være opmærksom på at man kommer rigtigt ned at ligge, og på nøjagtig samme måde hver gang, ellers vil skudbilledet ændre sig for hver gang man begynder at skyde.

Det er vigtigt, at man placerer sig så man kan nå skivetrækket og evt. en kikkert fra den liggende stilling. På den måde undgår man at rejse sig op på albuerne, og kravle frem for at skifte skive, for derefter at kravle på plads igen for at finde stillingen. I de fleste tilfælde kan man ikke finde den rette skydestilling igen, og dermed flytter skud-billedet sig ofte.

Udstyret
Det vigtigste udstyr er en jakke, rem og en handske.

Jakken skal have en krog, rem, eller knap der forhindre at remmen glider ned ad armen. Desuden skal jakken passe godt hen over skulderpartiet, da det også er med til at fastholde remmen samme sted under hele skydningen.

Hvis man bruger en gammel skindjakke eller lignende og det går ondt at ligge på albuerne, så sy lapper på albuerne til beskyttelse, dog skal det være efter Skyttebogens regler i kap. 12 om beklædning .

Træk remmen op over krogen
Stram remmen omkring armen

Træk remmen ud med venstre hånd og
kontroller trækket på begge remme.

Læderrem er det bedste at bruge for uøvede da den med tiden bliver blød og smidig og er derfor nem at indstille for både skytten og træneren / instruktøren. En syntetisk rem er kun god til skytter med stor erfaring.

Handsken skal gøre stillingen mere behagelig. Den forhindre at rem, håndstop og riffel gnaver mod hånden. Handskens polstring forhindre også at pulsen slår igennem. Har man ikke en rigtig skydehandske, kan en gammel skindhandske eller arbejdshandske bruges. Fingerspidserne må ikke støde på bunden af handsken, hvis det sker, så klip handskens fingerspidser af, men kun det der svarer til det yderste led af fingrene.

Stillingen
Remmen skal sættes på armen/jakken inden man ligge sig ned i stillingen. Remmen skal sidde solidt omkring krogen / armen, og trækkes derefter ud i den samme vinkel som skydestillingen. Remmen strammes derefter tilpas ind. Den må ikke sidde for stram om armen.

Kontroller, når man trækker i remmen med venstre hånd, at den trækker lidt mere på den øverste rem end på den nederste, dermed risikerer man ikke, at man strammer remmen om pulsåren som sidder på undersiden af overarmen ved biceps-musklen. Pulsen forplanter sig derefter ud gennem remmen til riflen. Det skal eventuel rettes til når man kommer ned i stillingen at ligge.

Til venstre ligger skytten ca. 15. - 20. grader i forhold til skudretningen, og til højre ca. 30. - 40. grader i forhold til skudretningen.

Man ligger sig i ca. 15 - 20 grader i forhold til skiven med strakte ben. Hvis man er dame-, eller ny juniorskytte, og ikke har så mange kræfter i armene, kan det være en hjælp at ligge sig ned i ca. 30 - 40 grader i forhold til skud-retningen, dette går, at man kommer længere over på venstre side, og får venstre arm længere ind under riflen, og man kan dermed bedre bære riflen, men på længere sigt skal man arbejde sig over i de 15 - 20 grader af hensyn til rekyloptagelsen i kroppen samt at det er mere naturligt at placere sig med retningen lige frem mod skiven, så man ikke vrider sig skæv i kroppen.

Nu bøjes højre ben op under kroppen for at løfte højre side af brystkassen / maven fra gulvet. Det giver lettere åndedræt, og vil medvirke til at rekylen går fra skulderen ned gennem kroppen og ud i højre ben. Stillingen vil også føles mere behageligt.

Venstre fod/ben skal ligge naturlig og afslappet. Hvis man har støvler eller sko på som er flade i spidsen, skal foden stå lodret, ellers skal hælen drejes ud, mens tåspidsen er i gulvet. Det vigtigste er, at det er naturligt og afslappet.

Venstre albue løftes frem , og placeres så venstre arm har en lige linie nede fra venstre ankel op gennem kroppen og ud til venstre håndled. Dette kan være svært at kontroller når man ligger ned, så få en anden til at checke det.

Nu ser man ud gennem håndroden på skiven. Hvis skiven står midt over håndroden, så ved man at stillingen er der, hvis skiven står til en af siderne, skal man man flytte hele kroppen rundt om venstre albuespids, man må ikke flytte på venstre albue, så bliver stillingen skæv.

Placering af riffel
Når man løfter riflen op, tager man ved kolbekappen eller under kindpuden med højre hånd. Venstre hånd skal placeres under skæftet foran aftrækkerbøjlen og skal i første omgang kun bære riflen.
Herefter løfter man med højre hånd riflen ind til sig, og placerer kolbekappen ind i skulderen, der hvor man kan mærke, at der er en naturlig hulning i skulderen (det kan checkes, ved at strække højre arm ud og bøje den langsomt ind mod kroppen, samtidig med, at man holder venstre hånds fingre ind til skulderen ).
Det er en god ide, at se på kolbekappen hver gang man placere den, og mærke efter, at den sidder samme sted hver gang.
Højre arm/albue skal falde naturligt ned på gulvet med ca. en skulderbredde afstand mellem venstre albue og højre albue.
Venstre hånds placering på skæftet findes ved at skubbe venstre hånd frem og tilbage på skæftet, samtidig med, at man sigter på skiven. På den måde finder man højden på stillingen, og hvor håndstoppet skal placeres.
Når højden passer skubbes håndstoppet derefter helt hen til hånden. Hvis det er første gang man prøver, vil det være en god ide, at få en til at hjælpe sig med det.
Remmen sættes på hånd-stoppet, og justeres i længden til den bærer riflens vægt, uden at man bruger muskel-kraft til at holde den.
Kontroller ved, at mærke efter på remmen om den er tilpas stram.
Den må ikke være for løs, men heller ikke for stram.

Kontroller stillingen ved at slippe riflen med højre hånd og lade højre arm falde afslappet ned på gulvet. Hvis man stadig sigter på skiven, er stillingen korrekt og remmen tilpas stram. Hvis sigtemidlerne ikke står på skiven, skal man flytte på kroppen.

Kontroller stillingen igen.

Kontroller at du kan holde riflen på skiven uden at bruge højre arm / hånd

Billedet til venstre viser den korrekte skydestilling, bemærk at der skal være en lige linie nede fra venstre fods hæl op gennem benet, overkroppen til midt på skulderne. Linien skal danne det lange ben på et T og skulderne danner den øverste linie i et T.
Rekyleoptagelsen skal går ned gennem hele kroppen.

Korrekt skydestilling set fra venstre, bemærk vinklen på armen ca. 35 - 40 grader.

CHECKLISTE
Stå med 15 - 20 grader i retning mod skiverne.
Læg dig ned med strakte ben.
Venstre tåspids i gulvet eller hælen skal vippe ud.
Venstre ben parallel med overkrop og venstre arm.
Højre ben bøjes let op for at løfte højre side af overkroppen fra gulvet.
Ca. en skulders bredde mellem albuerne.
Se ud gennem håndrodden på skiven.
Kolbekappen skal stå i top.
Kontroller placering af kolbekappe i skulderen.
Fast tag i pistolgrebet, brug pistolgrebet til at presse kolbekappen ind i skulderen.
Højre arm/albue skal falde løst og naturligt ned på gulvet samme sted hver gang.
Før håndstoppet tilbage mod hånden ved anlæggelse af rem.
Remmen må ikke være for stram, kontroller at den trækker mest på den øverste rem.
Lad højre hånd falde ned på gulvet for kontrol.
Hovedet placeres samme sted på kindpuden hver gang, og holdes så lodret som muligt.
Slap af i skulderne.
Slap af i alle muskelgrupper.
Stillingen skal være behagelig og må ikke gøre ondt.

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nyheder fra skytteforeningen