Hovedbestyrelsen leftstartsiden

Info om bestyrelsen

Formål

Hovedbestyrelsen er et samlende/koordinerende organ, hvis opgave det er, at binde de forskellige idrætsafdelinger og aktiviteter sammen. Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget (FU) Forperson, Sekretær, Kasserer, samt afdelingsforpersonerne og forperson fra støtteforeningen 

Indimellem afholdes en "Fælles bestyrelsesdag", hvor bestyrelserne for idrætsafdelingerne, Centret, Støtteforeningen og Hovedbestyrelsen arbejder sammen om et fælles tema.

En gang årligt afholder vi desuden et møde mellem Center- og hovedbestyrelsen for planlægning og koordinering af fælles interesser og aktiviteter.

 

Opgaver

Hovedbestyrelsen tager sig af samarbejdet med kommunen, organisation af loppemarked, koordinering af initiativer der går på tværs af idrætsafdelingerne og samarbejde med andre interessenter.

Det er ikke nødvendigvis medlemmerne i hovedbestyrelsen der i praksis udfører de forskellige opgaver, det er hovedbestyrelsens opgave at sørge for at det sker. Derfor har vi forskellige faste eller midlertidige arbejdsgrupper der i praksis udfører opgaver. Vi har en fast arbejdsgruppe, der står for organiseringen af vores årlige loppemarked og, vi har f.eks. en midlertidig arbejdsgruppe, der har stået for at drive arbejdet omkring den nye hjemmeside.

Vi afholder ca. 6 bestyrelsesmøder årligt. Nogle af disse vil være online