Hovedbestyrelsen leftstartsiden

Generalforsamling

Nyvest Idrætsforening, Kirkevej 6-8, Nylars, 3720 Aakirkeby Ordinær generalforsamling Nyvest Idrætsforening Onsdag d 1. marts 2023 kl. 18.00 Nyvest Centret Samlingshuset Store Sal Jeanne Cordua bød velkommen kl 18. Startede med at mindes afdøde medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere, fotograf og referent Henrik Cordua valgt til dirigent, Lis Dahl og Sven Jensen valgt til stemmetæller. Philip Nielsen fotograf, referent Ida Tidemand Generalforsamlingen erklæret lovlig indvarslet i Bornholm.nu og nyhedsbrev 22 deltagende medlemmer 2. Forpersonens beretning. Beretning blev oplæst se bilag 1 3. Afdelingsforpersonernes beretning a. Atletik se bilag 2. Kirsten Kyndesen, Første hjælp kursus, idrætsmærker tages af flere og 50 mærker er i hus for Grethe og Henry Viborg. Bornholms Brand har givet god økonomisk større til hjerte starte kursus. b. Badminton. Philip Nielsen.se bilag 3 c. Fodbold/kroket. Hans Espersen. se bilag 4 d. Gymnastik. Birgitte Nohr se bilag 5 e. Riffel/skytter. Sven Jensen se bilag 6 f. Pistol. Se bilag 7, bestyrelse fortsætter uændret 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Vinni Kure fremlægger regnskabet for medlemmerne. Der mangler dog en regning fra Nyvest Centret for brug af motionsrum. Party telt er skrottet var ødelagt. Trailer fra støtteforening er Nyvest Idrætsforening, registreringsattest er Idrætsforeningen navn. Den nye hjemmeside ser man meget frem til i alle afdelingerne. Der bliver en fælles kalender. Ny hjemme side koster i gangsætning 20.000 kr. Fanikke i Rønne laver den. Regnskabet godkendt. Se bilag 8 5. Vedtægtsændringer ingen ændringer 6. Behandling af indkomne forslag – intet indkommet 7. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem Æresmedlem Susanne Pihl, Skytteforeningen Årets leder: Karina Sørensen, Atletik Årets Nyvester: Vinni Kure, Hovedbestyrelse 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) – Vinni Kure Forperson blev valgt forskudt til 1 år, så Jeanne Cordua er på valg – genopstiller. Jeanne Cordua genvalgt for 2 år. FU medlem Vinni Kure er på valg – genopstiller Vinni Kure valgt for 2 år. Den nye bestyrelse består af: Forperson Jeanne Cordua FU-medlem og Kasserer Vinni Kure Sekretær Ida Tidemand 9. Valg af bestyrelses suppleant – ingen valgt, HB er givet lov til at finde egnet emne 10. Valg af repræsentanter til S/I Nyvest Centrets Repræsentantskab for 1 år, se bilag 9 11. Valg af revisor (2 år) Gitte Rasmussen er på valg genopstiller blev genvalgt Lis Dahl indtrådt fra suppleant, genopstiller 1 år blev valgt. 12. Valg af revisor suppleant (1 år) Karina Sørensen blev valgt. 13. Eventuelt Debat om temperaturen i hallen, der er koldt i hallen, er blevet bedre efter nytåret. Økonomien omkring varme og el blev der spurgt til. Men der kunne ikke svares. Der er repræsentantskabsmøde 27. marts, her fremlægges Nyvest Centret økonomi. Motionsrummet bliver godt brugt, men ønsker om tilbagemelding til hovedbestyrelsen, hvad ønsker man sig. Generelt er udstyr okay, det skal dog efterses og være i orden, HB er ansvarligt for udstyret. Man skal kontakte Jeanne hvis noget ikke virker. Løbebåndet trænger til vedligeholdelse, til romaskinen mangler der instruktion. Ønsker kort instruktion ved hver maskine, skal være lamineret. Centrets bestyrelse består pt. af 2 personer og de har begge meddelt de stopper. Der skal virkelig findes nye medlemmer. Der blev opfordret til at finde ny medlemmer f.eks. ude i borgerforeningerne. Vigtigt at der i referat fra generalforsamlingerne fremgår tydeligt hvem der er forperson og medlemmer. Derfor skriv tydeligt navne på bestyrelsesmedlemmer og titel. Husk desuden få jeres nemid/mitid opdateret. Ny dato næste år: 28. februar 2024 kl 18.00