Hovedbestyrelsen leftstartsiden

Generalforsamling Nyvest IF 2022

Nyvest Idrætsforening afholder generalforsamling onsdag den 1. marts 2023, kl.18.00 i Nyvest Centret (Lille sal). Dagsorden i henhold til vedtægterne.